donderdag 10 februari 2011

Onderwijs

Luid protest van 10.000 leerkrachten en leerlingbegeleiders tegen de voorgenomen € 300 mln bezuinigingen op onderwijs.

----


Bezuiniging noch kaalslag mag het heten
Want Marja investeert in kwalitéit
Nu zij in zwart en wit de scholen scheidt
En onderwijs de rugzak kan vergeten

Maar ooit betalen wij een hoge prijs
Is de minister wel van bóven wijs?

Geen opmerkingen: